Поддръжка на батерията на нискоскоростни превозни средства

- Sep 06, 2018-

Поддръжка на батерията на нискоскоростните автомобили:

1. Проверете дали полюсът и конекторът са надеждно свързани. Може да се използва защитно средство като вазелин, за да се предотврати окисляването на терминала.

2. Въздушните дупки трябва да са отворени на капака на батерията. Когато батерията се зарежда, тя произвежда много въздушни мехурчета. Ако въздушният отвор е блокиран, газът не може да избяга

След известно увеличение, корпусът на батерията ще се спука.

3. Не проверявайте захранването на батерията чрез директен огън (тест за късо съединение), което ще доведе до повреда на батерията.

4. Проверете височината на електролита в акумулатора. Ако електролитът е твърде нисък, трябва да добавите дестилирана вода или специална оловно-киселинна батерия. Не замествайте питейната вода.

5. Когато използвате електрическото превозно средство, внимателно натискайте педала на газта, в противен случай мигновено голямото разтоварване на тока ще повреди батерията.

6. Препоръчваме да заредите батерията своевременно, след като използвате електрическото превозно средство на кратко разстояние, така че батерията винаги да е наситена и може да поддържа живота на батерията.