Избор на спирачна течност за електрически превозни средства

- Aug 22, 2018-

Когато спирачното налягане на електрическото превозно средство е високо и работната температура на спирачната течност е висока, трябва да се използва по-високо ниво на спирачната течност. И така, какво е доброто качество?

1. При дългосрочно съхранение и използване химическата промяна е малка, когато се охлажда или затопля;

2, температурата на кипене не е по-ниска от 260 ° C, за да не се намали ефективността на спиране, за да се гарантира, че електрическата спирачна система на превозното средство няма въздушно съпротивление;

3. Точката на кипене на абсорбцията на влагата е висока и точката на кипене на абсорбцията на влага е точката на кипене, когато водното съдържание е 3.5% по отношение на суха точка на кипене (водно съдържание 0);

4. Той може да осигури надеждна работа при ниска температура и спирачната течност абсолютно не се допуска да замръзне.

5. Не увреждайте гумените и металните части.

Изборът на спирачна течност за електрически автомобили играе ключова роля в качеството на превозното средство, така че винаги трябва да се позоваваме на гореизложеното знание.