Делът на продажбите на електрически автомобили с ниска скорост ще достигне 11% до 2030 г. и инфраструктурата за таксуване ще достигне 40 милиона

- Aug 27, 2018-

В последния си доклад GTM Research оценява, че нискоскоростните електрически автомобили ще представляват 11% от общите продажби на нови автомобили до 2030 г., което е нагоре от около 3% сега. За сравнение, ново енергийно финансиране на Bloomberg обяви по-рано тази година, Speed Electric Cars да представляват 28% от всички продажби на нови автомобили до 2030 г.

Зареждаща инфраструктура

Тъй като пазарът на ев се увеличава, също така е и на пазара на инфраструктурата за събиране на такси. GMT Research заяви, че глобалната инфраструктура за таксуване ще достигне 40 милиона таксуващи точки до 2030. В резултат на това мащабно развитие на инфраструктурата редица заинтересовани страни в енергийните и мрежовите операции бизнесът работи заедно и разработва нови бизнес модели, за да участва в този развиващ се пазар.