Благодарим Ви за интересите си в "Хезон Xinhui Vehicles", моля, попълнете следната таблица, за да кандидатствате за дилър: